Home

אודותינו


אורין שפלטר - ניסיון וביטחון

חברת אורין-שפלטר השכלה פיננסית בע"מ הינה המובילה בתחומה, בעלת מוניטין של שנים רבות בתחום ההוראה הפיננסית, על מרכיביה השונים. כיום מועסקים בחברה כ 20 מרצים קבועים מהמובילים בארץ, ועוד מספר רב של מרצים מן החוץ, בפריסה ארצית. צוות המרצים המועסקים על ידינו הרצה בין השאר בפני עובדי הגופים הפיננסיים המובילים בארץ, כגון בנק הפועלים, בנק לאומי, הבנק הבינלאומי, בנק יהב, בנק מרכנתיל-דיסקונט; גופים אקדמיים ואגודות סטודנטים כגון האוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטת בר אילן, מכללת רמת גן, אוניברסיטת בן גוריון, המסלול האקדמי-המכללה למנהל, מכללת אשקלון, האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האוניברסיטאי אריאל; מכללות פרטיות כגון מכללת עדיף, המכללה לפיננסים וביטוח; רוב בתי ההשקעות וחברות הביטוח והפנסיה ועוד.

כמו כן, החברה מרכזת אקדמית את מגמת הפיננסים במספר אוניברסיטאות ומכללות בארץ. צוות המרצים המועסקים על ידינו הינם המובילים והמקצועיים בתחומם. על צוות המרצים נמנים כלכלנים בכירים, רואי חשבון בכירים, מנהלי כספים, יועצי השקעות, עורכי דין, יועצים פנסיוניים, מנהלי חדר מסחר, יועצים כלכליים, מנהלים ויועצים פנסיוניים, סוכני ביטוח ועוד. צוות המרצים מרוכזים ע"י יבגני אורין, עו"ד נועם שפלטר, ורונן נחמיאס, בעלי ניסיון רב של שנים רבות בהוראה ובשוק ההון. קורסים המועברים בחברה לבחינות רשות ניירות ערך ומשרד האוצר: כלכלה, מימון סטטיסטיקה, חשבונאות, אתיקה ודיני ניירות ערך, יסודות הביטוח, מקצועית א', מקצועית ב', גמר פנסיוני