Home

לימודים


תיאור מסלולי הלימודים

מדי שנה, נוספים מאות יועצי השקעות, משווקי השקעות, מנהלי תיקים ויועצים פנסיונים לשווקי ההון והביטוח. כיום, על מנת לעסוק בתחומים אלה, יש צורך במעבר בחינות מטעם רשות ניירות ערך ומשרד האוצר (לייעוץ פנסיוני).
לשם קבלת רישיון לעסוק באחד מתחומים אלה, יש צורך לעבור מספר בחינות שלאחריהן, יש צורך בתקופת התמחות:
כלכלה, מימון וסטטיסטיקה, חשבונאות, דיני ניירות ערך - בחינות הבסיס
מקצועית א' , מקצועית ב', גמר פנסיוני: בחינות מקצועיות


לשם קבלת רישיון בתחום שוק ההון, יש צורך לעבור את הבחינות במימון וסטטיסטיקה, כלכלה, חשבונאות, דיני ניירות ערך, מקצועית א
לצורך קבלת רישיון לניהול תיקים, יש צורך לעבור גם את הבחינה בניהול תיקים מקצועית ב

לשם קבלת רישיון בתחום הפנסיוני, יש צורך לעבור את הבחינות במימון וסטטיסטיקה, כלכלה, חשבונאות, יסודות הביטוח, מקצועית א', גמר פנסיוני.
אחד התחומים הקורצים לאנשים רבים הוא התחום הפיננסי – לעבוד כיועץ השקעות בבנק או בחברת השקעות, כמנהל תיקי השקעות או כמשווק ייעוץ פנסיוני. המשותף לכל התחומים הללו הוא דרישת הממשלה כי האנשים העוסקים בתחומים רגישים אלו ומייעצים (או מנהלים ממש) את כספם של אחרים יהיו בעלי ידע נרחב ומקיף בתחומי ההשקעות השונים, ידע אשר יבדק באמצעות מערכת מבחני הסמכה מטעם הרשות לניירות ערך.

מהו הליך ההסמכה?
השלב הראשון כולל חמש בחינות ומיועד עבור כל המקצועות הפיננסיים, ובכלל זה יועץ ומשווק השקעות ויעוץ פנסיוני וכן מנהל תיקי השקעות.

בחינות היסוד כוללות שלוש בחינות: סטטיסטיקה ומימון, כלכלה וחשבונאות. מבחנות אלו ניתן לקבל פטור במידה והמועמד הוא בעל תואר אקדמי רלוונטי (כלכלה, מנהל עסקים, חשבונאות או ביטוח).

בחינה נוספת בשלב זה היא – דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית. בחינה זו היא בחינת חובה ולא ניתן לקבל פטור עבורה.

רק לאחר קבלת פטור או מעבר של כל הבחינות הללו, יכול המועמד להמשיך לשלב השני בו עליו לעבור בחינה הנקראת מקצועית א' ובמקביל להתחיל בהתמחות.

האם יש בחינות נוספות שיש לעבור?
בהתאם לרישיון המבוקש על המועמד לעמוד בבחינות מקצועיות נוספות, על פי תחום ההתמחות. על מנת להיות מנהל תיקי השקעות, על המועמד לעבור את מקצועית ב'. כדי לעסוק בייעוץ פנסיוני על המועד לעבור בחינה בביטוח פנסיוני. סוגי ביטוח נוספים דורשים מעבר בחינות נוספות.

מהו החומר הכלול בבחינה מקצועית א'?
מקצועית א' היא בחינה סגורה ("אמריקאית") הכוללת 20 שאלות המכסות תחומים רבים הנוגעים לשוק ההון. בין התחומים המכוסים:

· הכרות עם מכשירי השקעה שונים והמיסוי עליהם. (קרנות נאמנות, תוכניות חסכון, תעודות סל, קופות גמל, מטבע חוץ, מוצרים מובנים, חוזים עתידיים, מעו"ף ועוד).

גיליון שערים ומדדים .

שיטות מסחר בארץ ובעולם.

שיטות הערכה לחישוב שווי חברות וניירות ערך .

אג"ח .

הכרת נהלי העבודה.

אסטרטגיות השקעה (עירומות, אוכף ושוקת, מרווח ופרפרBOX).

מודלים של השקעה (נאיבי, בינומיBlack and Scholes).

מהם נהלי הבחינה?
ניתן לגשת לבחינות ללא קורס מקדים, אולם אחוזי ההצלחה בבחינה נמוכים וללא הקורס מתקשים מרבית המועמדים לעבור בחינות אלו.

נוסף על דרישת מעבר הבחינות וההתמחות, על המועמדים להיות בני 18 ומעלה, תושבי הארץ וללא הרשעה בעבירות ובמיוחד בעבירות כלכלית.

ההרשמה לבחינות נעשית ישירות באתר של הרשות לניירות ערך. ציוני הבחינה מתפרסים באתר הרשות, ונשלחות כהודעת טקסט למועמדים 10-14 ימים לאחר מועד הבחינה כאשר ציון המעבר הוא 60.

מסלול פנסיוני:
סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני עוסק בעיקר בביטוחי חיים, גמל, אבדן כושר עבודה, תאונות אישיות ובריאות. על מנת להוציא רישיון מטעם משרד האוצר יש לעבור מסלול הכולל 6 בחינות (חלקן מטעם משרד האוצר וחלקן מטעם הרשות לניירות ערך) ותקופת התמחות בת חצי שנה.
נפרט – בשלב הראשון יש לעבור ארבע בחינות יסוד בכלכלה, חשבונאות, מימון ויסודות הביטוח.
עם סיום שלב זה ניתן לגשת לשתי בחינות הגמר: מקצועית א' (ניתוח ניירות ערך) וגמר פנסיוני. במקביל, אפשר גם להתחיל את תקופת ההתמחות הכוללת 30 שעות עבודה שבועיות במשך חצי שנה.
עם סיום בחינות הגמר ותקופת ההתמחות – תקבלו רישיון שיווק פנסיוני. משך המסלול הינו כשנה וחצי – שנתיים, בהתאם לקצב ההתקדמות האישי של כל אחד.מסלול אלמנטרי:
סוכן ביטוח אלמנטרי עוסק בעיקר בביטוחי רכוש (כמו דירה, רכב), עסקים, ציוד אלקטרוני והנדסי, אחריות מקצועית, תאונות ועוד. המסלול לרישיון, אשר אורכו כשנה וחצי-שנתיים, עובר דרך ארבע בחינות יסוד – מתוכן שלוש מטעם הרשות לניירות ערך בכלכלה, חשבונאות ומימון והרביעית ביסודות הביטוח מטעם משרד האוצר. בנוסף ישנן שתי בחינות גמר ברכוש ותאונות, גם הן מטעם משרד האוצר.
מעבר בהצלחה של ארבע בחינות היסוד הינו תנאי סף לבחינות הגמר.
כמו כן, כחלק מהמסלול, יש להתמחות במשך שישה חודשים אצל מאמן בעל רישיון. תקופת ההתמחות דורשת עבודה של 30 שעות שבועיות, וניתן להתחיל אותה עם סיום בחינות היסוד.
הרישיון מתקבל מיד עם סיום תקופת ההתמחות ובחינות הגמר.Written by.
rashut