ביטוח אלמנטרי לימודים

ביטוח הוא משהו שלא מעסיק אותנו ביום יום, אך לכל אחד מאיתנו יש נגיעה אליו בשלבים שונים בחיים. הצורך בביטוח תאונות, ביטוח רכוש, ביטוח רכב, ביטוח בריאות וביטוח פנסיוני מוכר לכולנו, וכל אחד מאיתנו צריך להבין את הצרכים שלו, לנצל את הכוח הצרכני שלו ולהגיע למצב בו הוא משלם סכומי כסף קטנים יחסית עבור ביטוחים מקיפים ככל שניתן, בהתאם לרמות הסיכון שבהן הוא נמצא. זה לא פשוט, אך זה אפשרי, לבטח אם עובדים עם סוכני ביטוח טובים ואמינים שיודעים את עבודתם ועושים הכל כדי למצוא מודל ביטוחי טוב שיטיב עם הלקוח כמו שהוא מטיב עם הגוף המבטח. במכללת אורין שפלטר ניתן להוציא גם רישיון ליועץ ביטוח אלמנטרי

לימודי ביטוח אלמנטרי

עולם הביטוח נחלק לשני חלקים עיקריים – ביטוח פנסיוני וביטוח אלמנטרי. הביטוח הפנסיוני נוגע לכולנו מכיוון שעל כל מעסיק להפריש סכום מסוים לפנסיה עבור העובדים שלו. על העובדים לבטח את הפנסיה שלהם כדי לשמור כספים לרגע הפרישה. עם זאת, ביטוח אלמנטרי הוא ביטוח מוחשי יותר, כזה שבא להגן עלינו כאן ועכשיו. כאשר סטודנטים לביטוח בוחרים ללמוד ביטוח אלמנטרי לימודים הם פרקטיים יותר ונוגעים לבעיות שכל אחד מאיתנו חווה ביום יום. ביטוח אלמנטרי לימודים הם יותר ענייניים ויותר אנשים יכולים להתחבר אליהם מאשר לנושא הפנסיה שהוא כבד יותר. הוצאת רשיון סוכן ביטוח אלמנטרימשתלמת במיוחד ומהווה מקצוע מצליח. 

הכשרה נקודתית

בלימודים של ביטוח אלמנטרי הסטודנטים נוגעים בנושאים של ביטוח רכוש, ביטוח מבנה, ביטוח רכב וביטוחי בריאות שונים בין השאר. הם מקבלים תמונה על החקיקה ועל הטרנדים בתחום הביטוח ויכולים לקבל הכשרה כרפרנטים או כסוכני ביטוח במשרה מלאה. ברוב המוסדות, ההכשרה דורשת מעבר של קורסי בסיס ולמעשה, אין כל צורך בתואר אקדמי כדי לקבל רשיון לעסוק בביטוח. יש ללמוד במוסד טוב ואז לצאת למבחני הלשכה במשרד האוצר כדי להצטיין ולקבל את הרשיון.

דילוג לתוכן