יסודות הביטוח ספר לימוד

יסודות הביטוח הוא אחד המבחנים שיש לעבור כדי לקבל רישיון סוכן ביטוח אלמנטרי – כללי או פנסיוני. על-מנת להבטיח מקסימום סיכויי הצלחה במבחן חשוב ללמוד אליו היטב, כשאחד המרכיבים המשמעותיים הוא ספר לימוד מתאים. במכללת אורין שפלטר מחולק לתלמידים בקורס יסודות הביטוח ספר לימוד מקיף שנכתב על-ידי אנשי מקצוע עתירי ניסיון הן בנוגע לנושאים שבהם עוסק הספר והן בתחום ההוראה. לספר הלימוד יסודות הביטוח תרומה משמעותית לאחוזי המעבר הגבוהים של תלמידי מכללת אורין שפלטר בבחינה זו (כמו גם בבחינות האחרות הנדרשות כדי לקבל רישיון לעסוק בביטוח).

לימודי ביטוח

 

התכנים שמופיעים בספר מכסים את כל החומר למבחן: חוקים רלוונטיים רבים (ובהם חוק החוזים, חוק הביטוח, פקודת נזיקין הנוסח החדש, חוק אחריות על מוצרים פגומים, חוק השליחות, חוקי ביטוח לאומי, חוק הגנת הפרטיות, פקודת מס הכנסה, החוק לפיקוח על שירותים פיננסיים, חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ועוד), עקרונות היסוד בתחומי הביטוח והפנסיה (שכן סוכני ביטוח פנסיוניים עוסקים גם בהשקעה לטווח הארוך באמצעות מוצרים כמו קופת גמל, קרן פנסיה וביטוח מנהלים), זיקת הביטוח, עקרונות הפוליסה, חוקי השתתפות בביטוחי כפל, סכום פיצוי, גבול האחריות, חיתום הביטוח, עקרונות השיפוי, חובת הגילוי, עיקרון הסיבה הקרובה, מעמדו החוקי של סוכן הביטוח ועוד.

עוד מרכיב בלמידה המשמעותית של תלמידי אורין שפלטר – לצד הספר המפורט שכולל הסברים ברורים וקלים להבנה בכל הנושאים הנ"ל – הוא תרגול. התרגול מתבצע הן בכיתה והן בבית, כשלכל תלמיד ותלמידה גישה לאתר אינטרנט ובו שפע שאלות כפי שיופיעו במבחן. הקורס עצמו כולל 65 שעות לימוד במתכונת של מפגש שבועי אחד (כך שבסך הכל הוא אורך כ-3 חודשים). מכללת אורין שפלטר מציע בכל הקורסים שקשורים להצואת רשיון כמו למשל מקצועית א ספר לימוד. לאחר השלמת כל הדרישות וקבלת רישיון סוכן ביטוח, מציעה אורין שפלטר סיוע במציאת עבודה באמצעות חברת ההשמה ששייכת למכללה.

דילוג לתוכן