לימודי חשבונאות

הכנה למבחן בחשבונאות של הרשות לניירות ערך. מבחן זה מהווה חלק מהדרישות לקבלת רישיון יועץ השקעות, משווק השקעות, מנהל תיקי השקעות, יועץ פנסיוני, משווק פנסיוני, סוכן ביטוח פנסיוני או סוכן ביטוח אלמנטרי

משך הלימודים: 3-4 חודשים (100 שעות לימוד אקדמיות)

תנאי קבלה: אין. בעלי תואר בחשבונאות, כלכלה או מנהל עסקים פטורים מחובת התייצבות למבחן בחשבונאות של הרשות לניירות ערך.

צוות המרצים: רחל חיון, עידן שריר, איתן לוינשטיין, אבינדב בירמן, יואב דוידוביץ', שי פורז, רו"ח יהודה בר

 

נושאי הקורס:

העקרונות החשבונאיים המקובלים

 • עיקרון עסק חי – Going Concern
 • עיקרון ההקבלה בין הכנסות לבין הוצאות
 • עיקרון המהותיות
 • עיקרון השמרנות
 • עיקרון עלות היסטורית
 • עיקרון גילוי נאות
 • עיקרון העקביות
 • בסיס מזומנים מול בסיס צבירה

דוחות כספיים – מבנה

 • מאזן – השקעות, התחייבויות, מלאי, רכוש קבוע, הון עצמי
 • דוח רווח הפסד – מבנה, הכרה בהכנסות, הוצאות מימון, מיסים, יוצאים מן הכלל
 • דוח שינויים בהון עצמי – מבנה והרכב
 • דוח תזרים מזומנים – הפעילות השוטפת, פעילות ההשקעה, פעילות המימון
 • דוח כספי מתואם
 • דוח כספי מאוחד
 • דוח כספי לתקופת ביניים
 • שווי מאזני
 • רווח למניה
 • אירועים שמתרחשים לאחר עריכת מאזנים
 • ביאורים לדוח כספי

דוחות כספיים – ניתוח

 • יחס פיננסי
 • יחס נזילות
 • יחס רווחיות
 • יחס איתנות פיננסית
 • המדדים התפעוליים

 

לימודי חשבונאות במכללת אורין שפלטר הם חלק מהמסלול המוביל לרישיון משווק השקעות, יועץ השקעות, מנהל תיקי השקעות, משווק פנסיוני, יועץ פנסיוני, סוכן ביטוח פנסיוני וסוכן ביטוח אלמנטרי.

קורס חשבונאות מקנה את הידע הנדרש בכל הנושאים הנ"ל ומורכב מ-25 מפגשים של 4 שעות כ"א. המרצים בקורס זה הינם בעלי ניסיון רב ומתמחים בהכנת התלמידים למבחן של הרשות לניירות ערך. כמו כן נעשה שימוש במצגות מפורטות, ספרי לימוד שכוללים הסברים מעשירים ותרגילים יקרי ערך.

מרכיב משמעותי נוסף בהכנה האופטימלית של תלמידי אורין שפלטר למבחן בחשבונאות הוא אתר ייעודי. הכניסה לאתר היא באמצעות קוד גישה מיוחד, וניתן למצוא בו גם תרגילים רבים וגם פתרונות עם הסברים מפורטים.

מטרת הקורס

לספק לכל תלמיד ותלמידה את הכלים הדרושים על-מנת לעבור בהצלחה את המבחן בחשבונאות ולזכות ברישיון בתחומי הביטוח הפנסיוני, הביטוח האלמנטרי וההשקעות.

למי מתאימים הלימודים?

קורס חשבונאות מתאים לכל מי שמעוניין לקבל רישיון ניהול/ייעוץ/שיווק השקעות, רישיון ייעוץ/שיווק פנסיוני ורישיון סוכן ביטוח אלמנטרי.

מבחנים נוספים נדרשים

קבלת רישיון משווק השקעות, יועץ השקעות או מנהל תיקים מחייבת מעבר בחינות נוספות בכלכלה, במימון וסטטיסטיקה, בדיני ניירות ערך ובניתוח ניירות ערך (מקצועית א'). בדרך לקבלת רישיון מנהל תיקים יש לעבור בחינה נוספת, ניהול תיקים (מקצועית ב').

קבלת רישיון משווק פנסיוני, סוכן ביטוח פנסיוני או יועץ פנסיוני מחייבת מעבר בחינות בכלכלה, במימון וסטטיסטיקה, ביסודות הביטוח, בניתוח ניירות ערך (מקצועית א') וכן מבחן גמר פנסיוני.

מסלול ביטוח אלמנטרי כולל גם את הקורסים: כלכלה, סטטיסטיקה ומימון, יסודות הביטוח, ביטוח תאונות וביטוח רכוש.

הידע הנדרש כדי לעבור את המבחן בחשבונאות

 • יכולת קריאת מאזנים
 • הבנת דוחות רווח והפסד
 • הבנת דוחות שינויים בהון עצמי
 • הבנת דוחות תזרימי מזומנים
 • בקיאות בתקנות הרלוונטיות לגבי עריכת דוחות
 • ידע נרחב לגבי ניתוח דוחות כספיים
 • הבנת יחסים פיננסיים שונים

לחצו כאן למידע נוסף על מסלולי הלימוד

דילוג לתוכן