לימודי יסודות הביטוח

 

 

הכנה למבחן ביסודות הביטוח של משרד האוצר. מעבר בחינה זו הוא תנאי הכרחי לקבלת רישיון משווק פנסיוני, יועץ פנסיוני, סוכן ביטוח פנסיוני או סוכן ביטוח אלמנטרי.

משך הלימודים: כ-3 חודשים (65 שעות לימוד אקדמיות)

תנאי קבלה: אין. בעלי תואר בביטוח פטורים מחובת מעבר בחינה זו

צוות המרצים: אסף כץ, יובל פנקס, איתי חיון

 

נושאי הקורס:

חוקים בתחום הביטוח

 • חוק חוזה הביטוח
 • חוק החוזים
 • הנוסח החדש של פקודת הנזיקין
 • חוק האחריות למוצרים פגומים
 • חוק השליחות
 • חוק הפיקוח על שירותים פנסיוניים (בנושא קופות גמל)
 • חוק הפיקוח על שירותים פנסיוניים (בנושא הייעוץ והשיווק הפנסיוני)
 • חוק הגנת פרטיות
 • חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים
 • חוק ביטוח לאומי (נוסח משולב)
 • פקודת מס הכנסה
 • תקנות לביטוח כלי רכב מנועיים – נוסח חדש

ביטוח, פנסיה וגמל – עקרונות ומושגי יסוד

 • זיקת הביטוח על הצורות השונות שלה
 • שיפוי – עקרונות יסוד
 • חוזה ביטוחי, בצעה, פוליסה – עקרונות יסוד
 • ביטוח כפל
 • סכום פיצוי, גבול האחריות, חיתום
 • חובת גילוי בביטוחים
 • מבחן הסיבה הקרובה
 • תביעות תחלוף

נושאים נוספים

 • החובות המוטלים על היועץ הפנסיוני ועל המשווק הפנסיוני
 • המעמד החוקי של סוכן הביטוח
 • חוזרים שונים של הממונה על הביטוח ושל המפקח על הביטוח

 

לימודי יסודות הביטוח במכללת אורין שפלטר נכללים במסלולים לקבלת רישיון משווק פנסיוני, יועץ פנסיוני, סוכן ביטוח פנסיוני וסוכן ביטוח אלמנטרי. בכל מקרה יש לעבור גם בחינות בכלכלה, במימון וסטטיסטיקה ובחשבונאות (לבעלי תואר רלוונטי יש פטור ממבחנים אלה).

במסלולים הפנסיוניים נכללים גם הקורסים מקצועית א' וגמר פנסיוני. במסלול סוכני ביטוח אלמנטריים שני הקורסים הנוספים הם ביטוח רכוש וביטוח תאונות.

מבנה הבחינה ביסודות הביטוח

הבחינה ביסודות הביטוח כוללת 50 שאלות אמריקאיות. על תשובות נכונות מוענקות 2 נקודות, וכדי לעבור את הבחינה נדרש ציון של 60 ומעלה.

מבחן יסודות הביטוח 20

מבחני קבלה הם חשובים מאוד בעולם האקדמי מפני שהם נותנים אינדיקציה ברורה לגבי הידע והיכולות של הסטודנט. יש ויכוח על איכות המבחנים ועד כמה הם אינם בוחנים זיכרון בלבד, אך לרוב, במיוחד במבחני לשכה ומבחנים גדולים, הציון הוא אכן אינדיקציה לאיכות. מבחני הלשכה של משרד האוצר מהוות את מבחני הסיום ללימודי הביטוח במכללת אורין שפלטר, אך גם במכללה עצמה יש מבחנים פנימיים שנועדו להכין את הסטודנטים למבחנים הגדולים. אחד מקורסי המפתח, עם מבחן חשוב מאוד, הוא קורס יסודות הביטוח.

קורס יסודות הביטוח הוא הקורס שמהווה את הבסיס לקורסים המתקדמים. הסטודנטים מבינים את העבודה בצורה כללית, ושיש בה אלמנטים כמו חקיקה, התאמה, חיתום ועוד. כל הנושאים הללו, שנלמדים בצורה מפורטת יותר בהמשך, הם קריטיים להבנה מבחינת היסוד והמהות שלהם, עוד לפני שאפשר להמשיך הלאה. מבחן יסודות הביטוח נלקח בסיומו של הקורס ובא לבדוק נושאים שנלמדו כמו ביטוח, פנסיה וגמל, חובות, חוקים וחוזרים שונים שמגיעים ממשרדו של המפקח על הביטוח. העבודה בביטוח היא רב זרועית ועובדת מול

מבחן יסודות הביטוח

מבחני קבלה הם חשובים מאוד בעולם האקדמי מפני שהם נותנים אינדיקציה ברורה לגבי הידע והיכולות של הסטודנט. יש ויכוח על איכות המבחנים ועד כמה הם אינם בוחנים זיכרון בלבד, אך לרוב, במיוחד במבחני לשכה ומבחנים גדולים, הציון הוא אכן אינדיקציה לאיכות. מבחני הלשכה של משרד האוצר מהוות את מבחני הסיום ללימודי הביטוח במכללת אורין שפלטר, אך גם במכללה עצמה יש מבחנים פנימיים שנועדו להכין את הסטודנטים למבחנים הגדולים. אחד מקורסי המפתח, עם מבחן חשוב מאוד, הוא קורס יסודות הביטוח. יעוץ חיתום זה אנחנו.

איך לוקחים משכנתא

קורס יסודות הביטוח הוא הקורס שמהווה את הבסיס לקורסים המתקדמים. הסטודנטים מבינים את העבודה בצורה כללית, ושיש בה אלמנטים כמו חקיקה, התאמה, חיתום ועוד. כל הנושאים הללו, שנלמדים בצורה מפורטת יותר בהמשך, הם קריטיים להבנה מבחינת היסוד והמהות שלהם, עוד לפני שאפשר להמשיך הלאה. מבחן יסודות הביטוח נלקח בסיומו של הקורס ובא לבדוק נושאים שנלמדו כמו ביטוח, פנסיה וגמל, חובות, חוקים וחוזרים שונים שמגיעים ממשרדו של המפקח על הביטוח. העבודה בביטוח היא רב זרועית ועובדת מול הרבה גורמים. בנוסף, העבודה היא גם דינמית ומושפעת מהרבה מאוד פרמטרים, כך שהבסיס הוא חשוב, אך ההמשך יכול ללכת לכמה וכמה כיוונים. עבודה בחיתום ללא ניסיון זה אפשרי!

דגש מיוחד

ציון טוב במבחן יסודות הביטוח מראה על סטודנט שבהחלט נמצא בכיוון הנכון. כאשר אנשים מבינים את הבסיס והיסודות של העבודה, קל להם לתפוס גם את הנושאים בקורסים המתקדמים וגם את העבודה הפרקטית, כאשר הם נכנסים לתפקיד בחברות הביטוח. באורין שפלטר שמים דגש על כל הקורסים, אך נראה שיש דגש מיוחד על קורס היסודות, מתוך הבנה שהוא מהווה קורס מפתח שדרכו אפשר להתפתח לכל מיני כיוונים. הצלחה במבחן קורס יסודות הביטוח מעיד על סיכוי גבוה להצלחה במקצוע בעתיד.

דילוג לתוכן