לימודי מימון וסטטיסטיקה

 

 

הכנה למבחן במימון וסטטיסטיקה שעורכת הרשות לניירות ערך. הצלחה במבחן היא תנאי הכרחי לקבלת רישיון סוכן ביטוח אלמנטרי, סוכן ביטוח פנסיוני, יועץ פנסיוני, משווק פנסיוני, משווק השקעות, יועץ השקעות או מנהל תיקי השקעות.

משך הלימודים: 3-4 חודשים (100 שעות לימוד אקדמיות)

תנאי קבלה: אין. בעלי תואר במנהל עסקים, כלכלה או חשבונאות פטורים מהמבחן במימון וסטטיסטיקה

צוות המרצים: עידן שריר, רחל חיון, יאיר פרומן, עדי שרון, אייל כהן, תמיר זווילי, תומר ציפורי

 

נושאי הקורס:

סטטיסטיקה

 • הסתברות
 • התפלגויות
 • קומבינטוריקה
 • מדדים ומשתנה אחד
 • רגרסיה ליניארית ושני משתנים

מימון – תזרימים

 • ריביות
 • אגרות חוב
 • תכנית שקלית ותכנית צמודה
 • הלוואות, הטבות ועמלות
 • סוגי תזרימים – משתנה ואינסופי
 • הערכה של כדאיות פרויקט

מימון – השקעות

 • הערכה של נכס מסוכן
 • מודלים רלוונטיים: גורדון, CAPM, מרקוביץ'
 • עקרונות ליצירת תיקי השקעות

 

לימודי סטטיסטיקה ומימון במכללת אורין שפלטר הם שלב הכרחי בדרך לקבלת רישיון יועץ פנסיוני, משווק פנסיוני, סוכן ביטוח פנסיוני, סוכן ביטוח אלמנטרי, יועץ השקעות, משווק השקעות, ומנהל תיקי השקעות.

קורס סטטיסטיקה ומימון כולל 25 מפגשים בני 4 שעות כ"א, והמשתתפים בו מקבלים את הכלים והידע הדרושים למעבר הבחינה של הרשות לניירות ערך. כל המרצים לסטטיסטיקה ומימון צברו ניסיון מגוון בהכנה לבחינה הנ"ל ובהתאם אחוזי ההצלחה של בוגרי הקורס באורין שפלטר גבוהים במיוחד. במהלך הלימודים נעשה שימוש בחומרי עזר רבים ובהם מצגות שהוכנו על בסיס הידע והניסיון הרבים וספרי לימוד שכוללים פירוט של החומר ותרגילים בסגנון אלה שמופיעים במבחן.

כמו כן כל התלמידים מקבלים גישה לאתר ייעודי שכולל גם הוא מגוון רחב של תרגילים וכן פתרונות מצולמים שמסייעים להפנים את חומר הלימודים ולהגיע למבחן מוכנים לחלוטין.

מטרת הקורס

להקנות ידע בכל הנושאים שמופיעים בבחינה בסטטיסטיקה ומימון, ולהבטיח התקדמות נוספת בדרך לרישיון בתחומי ההשקעות, הביטוח האלמנטרי והביטוח הפנסיוני.

למי מתאימים הלימודים?

קורס סטטיסטיקה ומימון מיועד למעוניינים ברישיון סוכן ביטוח אלמנטרי, ברישיון ייעוץ/שיווק פנסיוני וברישיון ניהול/ייעוץ/שיווק השקעות.

מבחנים נוספים נדרשים

הדרך לקבלת רישיון משווק פנסיוני, יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני או יועץ פנסיוני כוללת גם מעבר בחינות ביסודות הביטוח, בחשבונאות, בכלכלה, בניתוח ניירות ערך (מקצועית א') וכן מבחן גמר פנסיוני.

מסלול ביטוח אלמנטרי כולל גם מעבר מבחנים ביסודות הביטוח, בחשבונאות, בכלכלה, וכן בביטוח תאונות ובביטוח רכוש.

על-מנת לקבל רישיון יועץ השקעות, משווק השקעות או מנהל תיקים יש לעבור גם את המבחנים בכלכלה, בחשבונאות, בדיני ניירות ערך ובניתוח ניירות ערך (מקצועית א'). רישיון מנהל תיקים מחייב גם מעבר בחינה שנקראת מקצועית ב' (ניהול תיקים).

הידע הנדרש כדי לעבור את המבחן בסטטיסטיקה ומימון

 • יכולת לבצע חישובי מימון – כולל חישובי ריביות, חישוב הערך הנוכחי, חישוב הערך העתידי וחישוב תשואות
 • יכולת לבצע חישובי ערכים מרכזיים ומדדי פיזור (תוחלת, שונות) של סדרה סטטיסטית
 • יכולת להבין תוצאות של ניתוחי רגרסיות
דילוג לתוכן