לימודי ניתוח ניירות ערך (מקצועית א')

 

 

הכנה למבחן מקצועית א' של הרשות לניירות ערך. מעבר בחינה זו הוא תנאי הכרחי לקבלת רישיון יועץ השקעות, משווק השקעות, מנהל תיקי השקעות, יועץ פנסיוני, משווק פנסיוני וסוכן ביטוח פנסיוני

משך הלימודים: 4-6 חודשים (150 שעות לימוד אקדמיות)

תנאי קבלה: מעבר 4 בחינות היסוד בהתאם לרישיון המבוקש. במסלול השקעות הבחינות הן בכלכלה, חשבונאות, מימון וסטטיסטיקה ודיני ניירות ערך, ובמסלול הפנסיוני כלכלה, חשבונאות, מימון וסטטיסטיקה ויסודות הביטוח

צוות המרצים: רונן נחמיאס, עדי שרון, יבגני אורין, יואב דוידוביץ', יחיאל קוממי, עידן שריר, אייל כהן, יאיר פרומן, ירון עמית

 

נושאי הקורס:

מכשירי השקעה בישראל

 • השיטות השונות לחישוב התשואה של המשקיעים
 • הנפקות, שיטות מסחר, הצעות רכש, תיאום שערים
 • תעודות סל – מאפיינים, דרכי מסחר, חישוב תשואה
 • קרנות נאמנות – מאפיינים, דרכי מסחר, חישוב תשואה
 • כתבי אופציה – הנפקה, דרכים לתמחור
 • שיעורי המס על ניירות ערך וחישוב התשואה נטו
 • השפעת אירועים שונים על הדוחות הכספיים

אגרות חוב – סוגים ושיטות להערכה

 • אגרות חוב – שיטות התמחור השונות
 • אגרות חוב – סיכונים (אינפלציה, ריבית, חדלות פירעון)
 • אגרות חוב – המרה
 • אגרות חוב – הנפקה, הרחבה
 • מח"מ (משך חיים ממוצע)
 • סוגי אגרות חוב בישראל – שקליות, ריבית משתנה, צמודות
 • השפעות מאקרו (שינוי ריבית, אינפלציה)
 • סחירות ותיאום שערים

מכשירים עתידיים – סוגים ושיטות להערכה

 • חוזים עתידיים
 • אופציות – מאפיינים, תכונות
 • ביטחונות
 • שיטות גידור סיכונים
 • מודל מדדי רגישות (B&S)
 • מודל Put Call Parity

 

לימודי ניתוח ניירות ערך במכללת אורין שפלטר נכללים במסלולים לקבלת רישיון יועץ פנסיוני, משווק פנסיוני, סוכן ביטוח פנסיוני, יועץ השקעות, משווק השקעות או מנהל תיקי השקעות. הקורס כולל 150 שעות לימוד אקדמיות ומקנה לתלמידים את כל הידע הדרוש בנושאים המפורטים.

צוות המרצים הינו בעל ניסיון רב בהכנה לבחינה הנקראת מקצועית א', ובנוסף מקבלים התלמידים ספרי לימוד וקוד כניסה לאתר שבו תרגילים רבים, פתרונות ושיעורים מצולמים – כך שמובטחת הטמעה אפקטיבית של כל חומר הלימוד.

מטרת הקורס

להקנות לכל תלמיד את כל הידע ואת כל הכלים הדרושים להצלחה במבחן בניתוח ניירות ערך בדרך לרישיון בתחום ההשקעות או בתחום הפנסיוני.

למי מתאימים הלימודים?

קורס מקצועית א' (ניתוח ניירות ערך) מיועד לכל מי שמעוניין ברישיון ניהול/ייעוץ/שיווק השקעות או ברישיון ייעוץ/שיווק פנסיוני.

מבחנים נוספים נדרשים

על-מנת לקבל רישיון מנהל תיקי השקעות יש לעבור מבחן נוסף שנקרא מקצועית ב'. רישיון יועץ/משווק/סוכן ביטוח פנסיוני מוענק רק למי שעובר גם את מבחן הגמר הפנסיוני.

 מבנה המבחן

הבחינה בניתוח ניירות ערך כוללת 20 שאלות אמריקאיות. כל תשובה נכונה שווה 5 נקודות, ונדרש ציון של 60 ומעלה כדי לעבור את הבחינה.

לחצו כאן לקריאה על מסלולי הלימוד המלאים שלנו

דילוג לתוכן