שכר טרחה סוכן ביטוח

סוכן ביטוח הוא החוליה המקשרת בין המבוטחים לבין חברות הביטוח שהן אלה שמבטחות בפועל, כלומר גובות את הפרמיה החודשית ומשלמות את הפיצוי המובטח אם מתרחש אירוע שמצדיק זאת. באופן עקרוני סוכני ביטוח רשאים לגבות מהלקוחות שכר טרחה על עבודתם, אבל בפועל – מאחר שהם מתוגמלים על-ידי חברות הביטוח השונות שאת מוצריהן הם מתאימים ללקוחות – בדרך כלל המבוטחים עצמם לא נדרשים לשלם על השירות עצמו. לעתים גובים סוכני ביטוח שכר טרחה על פעולות ספציפיות שהן מעבר לשירות הבסיסי של התאמת פוליסות לצרכים המשתנים של הלקוח. כך לדוגמה הזמנת העתקים של מסמכים שונים הקשורים לפוליסה כזו או אחרת, או ניהול מלא של תביעה נגד חברת ביטוח עשויים להיות שירותים שעבורם כן יתבקש הלקוח לשלם סכום מסוים. בכדי לגבות שכר טרחה סוכן ביטוח מחויב כמובן להודיע מראש ללקוח על כך.

שכר סוכן ביטוח אלמנטרי

בכל מקרה, את עיקר הכנסותיו מקבל סוכן הביטוח מחברות הביטוח. שכר סוכן ביטוח פנסיוני או אלמנטרי שכיר תלוי בחברה בה הוא עובד לגבי הכנסותיו. ישנם שני סוגי תקבולים, שאחד מהם נקרא "היקפים" והשני נקרא "נפרעים". "היקפים" הם תשלומים חד-פעמיים שמועברים אל סוכן הביטוח בכל פעם שהוא מתאים ללקוח פוליסה חדשה. הסכום הוא נגזרת של הפרמיה המשולמת לחברת הביטוח בגין אותה פוליסה. "נפרעים" הם תשלומים חודשיים שוטפים, גם כן כנגזרת של הפרמיה המשולמת לחברת הביטוח, וחברת הביטוח ממשיכה להעביר אותם לסוכן כל עוד הפוליסה בתוקף. כך למשל מכירת ביטוח חיים עשויה להניב לסוכן הביטוח הכנסה חודשית קבועה במשך עשרות שנים.

כדאי לדעת שכל אחד יכול להפוך לסוכן ביטוח, ותוך זמן קצר יחסית: במכללת אורין שפלטר מוצעים שני מסלולי לימוד – ביטוח אלמנטרי וביטוח פנסיוני – שניתן להתקבל אליהם גם ללא כל ידע קודם ולמעשה אין דרישות קבלה. קצב הלימוד נקבע על-ידי כל תלמיד וניתן להשלים את המסלול כולו תוך שנתיים.

דילוג לתוכן