רישיון סוכן ביטוח

סוכני ביטוח הם אנשי מקצוע עם פוטנציאל להכנסות חודשיות גבוהות מאוד, בין אם הם עובדים כשכירים בחברת ביטוח ובין אם הקימו עסק עצמאי. על-מנת להתפרנס בתחום נדרש רישיון סוכן ביטוח, שאותו מנפיקה רשות ההון, ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר. למעשה ישנם שני רישיונות לסוכני ביטוח – רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ורישיון סוכן ביטוח אלמנטרי.

בעלי רישיון פנסיוני מורשים למכור ללקוחותיהם ביטוחי בריאות, ביטוחים סיעודיים, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוחי חיים ועוד. בעלי רישיון אלמנטרי משווקים ביטוחי רכוש (כולל ביטוחי רכב ודירות), ביטוחים עסקיים, ביטוחי תאונות אישיות ועוד. עוד כדאי לדעת כי למי שכבר יש באמתחתו רישיון סוכן ביטוח אחד קל יחסית לקבל גם את הרישיון השני וכך להרחיב במידה ניכרת את סל הפתרונות שהוא מוסמך להציע ובהתאם גם את הכנסותיו החודשיות.

סוכני ביטוח מורשים יכולים לעבוד כעצמאיים, כשכירים בחברת ביטוח ועוד אפשרות היא סוכנות ביטוח: גוף שמאגד סוכנים עצמאיים בתחילת דרכם, שמקבלים תמיכה ובעיקר שכר מחיה בסיסי עד שיבנו לעצמם תיק לקוחות רווחי מספיק. בכל מקרה לכל סוכן ביטוח אלמנטרי ו/או פנסיוני פוטנציאל השתכרות גבוה מאוד, וכן גם עניין ואתגר יומיומיים בעבודה.

הדרך לקבלת רישיון סוכן ביטוח משני הסוגים כוללת 6 מבחנים: ארבעת המבחנים הראשונים – כלכלה, סטטיסטיקה ומימון, חשבונאות ויסודות הביטוח – מהווים בסיס לשני הרישיונות (אלמנטרי ופנסיוני – ולכן גם הקלות היחסית של קבלת רישיון כפול). לצורך קבלת רישיון סוכן פנסיוני נדרש גם מעבר מבחנים בניתוח ניירות ערך וגמר פנסיוני, ואילו במסלול האלמנטרי שני המבחנים האחרונים הם ביטוח רכוש וביטוח תאונות. בכל מקרה נדרש גם סטאז' של חצי שנה שאותו ניתן להתחיל כבר לאחר מעבר 4 המבחנים הראשונים. במכללת אורין שפלטר מתקיימים קורסים להכנה לקראת כל הבחינות הנ"ל – הקורסים מועברים על-ידי מרצים בעלי ניסיון רב בהוראה ובהתאם אחוזי ההצלחה של תלמידי המכללה גבוהים במיוחד וניתן להשלים את המסלול כולו בדרך לרישיון סוכן הביטוח תוך שנה וחצי עד שנתיים.

דילוג לתוכן