Home

התמחות בביטוח פנסיוני

הכשרת רפרנטים מקצועיים במשרדי ביטוח

March 28, 2018

 לימודים מעשיים המיועדים לציבור הרחב ולעובדים בחברות ובסוכנויות ביטוח – לרכישת מקצוע מאתגר ומתגמלמשך הלימודים: כ-3.5 חודשיםתנאי קבלה: אין. קורס זה מוכר על-ידי משרד הכלכלהצוות המרצים: יואב הנגבי, איציק אוסטשינסקי,

הכשרת מפקחים בביטוח הפנסיוני

March 28, 2018

  קורס להכשרת עובדים בתחום הפנסיוני לתפקידי פיקוח בחברות ביטוח, בסוכנויות ביטוח ובמחלקות הביטוח של ארגונים ומוסדות שוניםמשך הלימודים: כ-250 שעות לימוד אקדמיות (מפגש שבועי אחד לאורך כ-7 חודשים)תנאי קבלה: ותק

לימודי ביטוח ימי ואווירי

March 28, 2018

  הכנה למבחן ביטוח ימי של משרד האוצר. מעבר בחינה זו הוא תנאי הכרחי לקבלת רישיון סוכן ביטוח ימי ואווירי.משך הלימודים: כחודשיים (50 שעות לימוד אקדמיות)תנאי קבלה: הצלחה ב-4 בחינות היסוד

לימודי ביטוח תאונות

March 28, 2018

 הכנה למבחן ביטוח תאונות של משרד האוצר. מעבר בחינה זו הוא תנאי הכרחי לקבלת רישיון סוכן ביטוח אלמנטרי.משך הלימודים: כ-3 חודשים (70 שעות לימוד אקדמיות)תנאי קבלה: מעבר 4 בחינות היסוד

לימודי ביטוח רכוש

March 28, 2018

  הכנה למבחן ביטוח רכוש של משרד האוצר. מעבר בחינה זו הוא תנאי הכרחי לקבלת רישיון סוכן ביטוח אלמנטרי.משך הלימודים: כ-3 חודשים (70 שעות לימוד אקדמיות)תנאי קבלה: הצלחה ב-4 בחינות היסוד

לימודי גמר פנסיוני

March 28, 2018

  הכנה למבחן גמר פנסיוני של משרד האוצר. מעבר בחינה זו הוא תנאי הכרחי לקבלת רישיון משווק פנסיוני, יועץ פנסיוני, סוכן ביטוח פנסיוני או סוכן ביטוח אלמנטרי.משך הלימודים: כ-5 חודשים (120

לימודי יסודות הביטוח

March 28, 2018

  הכנה למבחן ביסודות הביטוח של משרד האוצר. מעבר בחינה זו הוא תנאי הכרחי לקבלת רישיון משווק פנסיוני, יועץ פנסיוני, סוכן ביטוח פנסיוני או סוכן ביטוח אלמנטרי.משך הלימודים: כ-3 חודשים (65

לימודי מימון וסטטיסטיקה

March 28, 2018

  הכנה למבחן במימון וסטטיסטיקה שעורכת הרשות לניירות ערך. הצלחה במבחן היא תנאי הכרחי לקבלת רישיון סוכן ביטוח אלמנטרי, סוכן ביטוח פנסיוני, יועץ פנסיוני, משווק פנסיוני, משווק השקעות, יועץ השקעות או

לימודי חשבונאות

March 28, 2018

הכנה למבחן בחשבונאות של הרשות לניירות ערך. מבחן זה מהווה חלק מהדרישות לקבלת רישיון יועץ השקעות, משווק השקעות, מנהל תיקי השקעות, יועץ פנסיוני, משווק פנסיוני, סוכן ביטוח פנסיוני או סוכן

לימודי כלכלה

March 28, 2018

הכנה למבחן בכלכלה של הרשות לניירות ערך. מבחן זה מהווה חלק מהדרישות לקבלת רישיון יועץ השקעות, משווק השקעות, מנהל תיקי השקעות, יועץ פנסיוני, משווק פנסיוני, סוכן ביטוח פנסיוני או סוכן

הכשרת עובדים בתחומי הביטוח והפיננסים

March 28, 2018

קורסים להכשרת עובדים במגוון תפקידים בחברות ביטוח, בסוכנויות ביטוח ובארגונים ומוסדות שכוללים מחלקות ביטוח ופיננסיםמשך הלימודים: לבחירתכם קורסים שונים שכל אחד מהם נמשך פרק זמן אחראפשרויות התעסוקה: חברות ביטוח, סוכנויות

לימודי ביטוח אלמנטרי

March 28, 2018

קורסי הכנה לכל הבחינות של משרד האוצר ושל הרשות לניירות ערך בדרך לרישיון סוכן ביטוח אלמנטרימידע כלליהיקף הלימודים: 495 שעות לימוד אקדמיות – כ-18-24 חודשים (בהתאם לקצב הלימוד של כל